چاپ این نوشته

برگزاری جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

فرماندار مبارکه : در حوزه مواد مخدر ، محور کار بایستی اقدامات فرهنگی و پیشگیری باشد.

فرماندار مبارکه : در حوزه مواد مخدر ، محور کار بایستی اقدامات فرهنگی و پیشگیری باشد.
به گزارش مبارکه نا مهدی سلیمانی فرماندار در جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ضمن تبریک میلاد با سعادت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) گفت : با وجود تلاش همه دستگاهها در زمینه مبارزه با مواد مخدر از سرعت تلاش دشمنان برای گسترش این پدیده شوم کاسته نشده است.
وی با اشاره به گسترش مواد مخدر در کشور افزود : هر چه در کار دستگاهها هماهنگی و همکاری بیشتری وجود داشته باشد بالطبع تاثیر بیشتری را در حوزه مبارزه با مواد مخدر شاهد خواهیم بود.
سلیمانی به روش های جنگ نرم اشاره کرد و افزود : جنگ نرم تنها با رویکرد فرهنگی اتفاق نمی افتد و گسترش مواد مخدر یکی از روش های جنگ نرم است.
رئیس شورای فرعی هماهنگی با مواد مخدر افزود : روش های دشمنان در حوزه مواد مخدر دائما در حال نو شدن است ولی متاسفانه ابزارهای مقابله با آن تغییری نکرده است.
ایشان با اشاره به معضل اعتیاد افزود : با توجه به اینکه ریشه بسیاری از جرائم اعتیاد می باشد اگر آن را حل کنیم بسیاری از مفاسد اخلاقی ، جنایی ، اجتماعی و … حل خواهد شد.
در این جلسه ضمن بررسی گزارش دستگاههای عضو ، تصمیمات لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر در حوزه شهرستان مبارکه اتخاذ گردید.

telegram

Go to TOP