چاپ این نوشته

آغاز ثبت نام بیمه کشاورزان غیرساکن در روستاها در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر

در راستای تامین امنیت شغلی کشاورزان و برخورداری از حق بیمه های اجتماعی حق قانونی آنها می باشد ،‌ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر اقدام به ثبت نام بیمه کشاورزان غیرساکن در روستاها نموده است .

در راستای تامین امنیت شغلی کشاورزان که درصف مقدم تولید نیاز غذایی کشور قرار داشته و بار اصلی خودکفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند و برخورداری از حق بیمه های اجتماعی حق قانونی آنها می باشد ،‌ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر پس از اجرای عضویت روستاییان و عشایر دراین صندوق اکنون اقدام به ثبت نام بیمه کشاورزان غیرساکن در روستاها را آغاز نموده است .

رضایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزان ساکن شهرها نیز می توانند از خدمات بیمه ای تامین اجتماعی برخوردار شوند گفت : کشاورزان ساکن در شهرهای شهرستان مبارکه برای عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،‌ روستاییان و عشایر و ثبت نام بیمه لازم است ابتدا به شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان مراجعه و سپس برای دریافت تاییدیه به نظام صنفی کشاورزی و یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه نمایند .

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه دریافت مستمری بازنشستگی ، مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان متوفی را از مزایای عضویت در این صندوق عنوان نمود و یادآور شد که تمامی روستاییان و کشاورزان غیرساکن در روستا که بالای ۱۸ سال سن دارند می توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند .

در ضمن مدارک لازم برای ثبت نام بیمه شامل اصل کارت ملی ،‌اصل شناسنامه و دو قطعه عکس پرسنلی می باشد .
منبع: روابط عمومی جهادکشاورزی

telegram

Go to TOP