چاپ این نوشته

برگزاری جلسه مسئولین اداری شهر طالخونچه

جلسه مسئولین اداری شهر طالخونچه درخصوص برسی مسائل فرهنگی تربیتی برگزار شد.

جلسه مسئولین اداری شهر طالخونچه در روز پنج شنبه مورخ ۴/۷/۹۲ باحضور فرماندار شهرستان و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و مسئولیین شهر از ساعت ۷ صبح در خصوص برسی مسائل فرهنگی تربیتی برگزار شد.

telegram

Go to TOP