چاپ این نوشته
IMG_0971

برگزاری جلسه مسئولین اداری شهر طالخونچه

جلسه مسئولین اداری شهر طالخونچه درخصوص برسی مسائل فرهنگی تربیتی برگزار شد.

جلسه مسئولین اداری شهر طالخونچه در روز پنج شنبه مورخ ۴/۷/۹۲ باحضور فرماندار شهرستان و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و مسئولیین شهر از ساعت ۷ صبح در خصوص برسی مسائل فرهنگی تربیتی برگزار شد.

telegram

Go to TOP