چاپ این نوشته

عزاداری حسینی در زیباشهر/ گزارش تصویری

شامگاه گذشته عزاداری حسینی در زیباشهر برگزار شد.

IMG_7342 copy IMG_7352 copy IMG_7355 copy IMG_7357 copy IMG_7365 copy IMG_7378 copy IMG_7395 copy IMG_7420 copy IMG_7441 copy IMG_7456 copy IMG_7461 copy IMG_7476 copy IMG_7492 copy

telegram

Go to TOP