چاپ این نوشته

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مجلسی پژوهشگر برگزیده استان اصفهان شد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در گروه علوم پایه انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در گروه علوم پایه انتخاب شد.

طی نامه ای از سوی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان،دکتر محسن کیوانفرد ، عضو هیئت علمی گروه شیمی و سرپرست حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در هفته پژوهش سال ۱۳۹۴معرفی شد.

خبر نگارآنا در این خصوص اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن هفته پژوهش و بررسی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی سالانه در هر استان  پژوهشگران برتر گروههای علمی مختلف شناسایی و مورد تقدیر قرار می گیرند, که با توجه به احراز پارامتر های پژوهشی دکتر محسن کیوانفرد استاد تمام وعضو هیات علمی واحد شهر مجلسی به این مقام نائل شدند.

ایشان  در سال  ۱۳۸۷ عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان  و در سال ۱۳۸۸  عنوان پژوهشگر  نمونه  استان اصفهان را  را کسب نموده است.و در حال حاضر به عنوان اولین استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در گروه علوم پایه و فنی مهندسی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد.

انتهای پیام/

telegram

Go to TOP