چاپ این نوشته

تاثیر مشابه عشق و مذهب بر مغز

مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان می دهد که عشق و مذهب تاثیر مشابهی بر عملکرد مغز دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، مطالعات اخیر محققان امریکایی دانشگاه University of Utah حقایق جدیدی از تاثیر مذهب بر مغز را برملا کرده که قابل توجه است. در این مطالعه بهfMRI نوزده نفر از افراد مذهبی که تحت تاثیر دعا، کتاب مقدس و عبادت هستند، پرداخته شد. محققان در ادامه دریافتند که هسته آکومبنس مغز در این افراد فعال است. accumbens ناحیه ای از مغز است که با لذت و پاداش مرتبط است.

در این مطالعه نواحی ای از مغز که مسئول توجه و درک مطلب اتفاقات جدید هستند نیز تحریک شدند. «جفری اس.اندرسون» ، از محققان ارشد این مطالعه می گوید: ارتباط بین تجربه های معنوی و مدارهای پاداشی مغز نشان می دهد که فعالیت های مذهبی می توانند به نوعی باعث شرطی سازی کلاسیک یا شرطی سازی پائولوفی باشند.

تاثیر مشابه عشق و مذهب بر مغز

ارتباط عملکردهای مثبت، موسیقی، پاداش های اجتماعی با تعالیم مذهبی ممکن است این تعالیم را به پاداشی درونی تبدیل کرده باشند. این محقق در ادامه می گوید: تاثیر مذهب بر عملکرد مغز را می توان در توضیحی برای علاقه و همبستگی با رهبران مذهبی دانست.

ممکن است یک زن لوتران  Lutheran (یکی از مذاهب پروتستان) که در مینه سوتای امریکا زندگی می کند با داعشی که در سوریه در حال جنگ است، تجارب یکسان و مشابهی از عملکرد مذهب بر مغز داشته باشند اما مذاهب هر یک می تواند بسیار متفاوت بوده و تاثیرات و نتایج مختلفی را در بر داشته باشد.

این مطالعه نشان می دهد ، افراد مذهبی از دین و تعالیم خود لذت بیشتری را نسبت به سایرین تجربه می کنند هر چند که این پاسخ صادر شده از مغز تنها به افراد مذهبی و مومن محدود نمی شود بلکه افراد غیر مذهبی نیز ممکن است چنین تجربه ای را با دیدن کشفیات علمی، احساس میهن پرستی، طبیعت یا صلح نیز تجربه کنند.

اندرسون، محقق این مطالعه می گوید: مطالعات ما نشان داد که نواحی مشابهی و یکسانی از مغز در زمانی که فرد در حال تجربه عشق، شنیدن موسیقی یا مذهب است فعال می شوند.

اما محققان معتقدند، مذهب دارای عملکرد پیچیده ای در مغز است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

انتهای پیام/ مهر

telegram

Go to TOP