چاپ این نوشته
در پی وضعیت آلوده حاشیه زاینده رود؛

روز زمین پاک گذشت اما زمینی پاک نشد!/ تصاویر

روز زمین پاک گذشت اما زمین های حاشیه رودخانه زاینده رود در شهرستان مبارکه پاک و لایروبی نشد.

telegram

Go to TOP