چاپ این نوشته

نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان مبارکه

اولین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان مبارکه با رویکرد برنامه ریزی با حضور مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS استانداری اصفهان برگزار شد. فرماندار مبارکه در این جلسه با اشاره به اینکه سالانه یک جلسه کمیته برنامه ریزی به منظور توزیع اعتبارات تملک دارایی در شهرستان برگزار می شود

به گزارش مبارکه نا اولین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان مبارکه با رویکرد برنامه ریزی با حضور مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS استانداری اصفهان برگزار شد.

فرماندار مبارکه در این جلسه با اشاره به اینکه سالانه یک جلسه کمیته برنامه ریزی به منظور توزیع اعتبارات تملک دارایی در شهرستان برگزار می شود افزود: قرار است با برگزاری جلسه با رویکرد برنامه ریزی یک برنامه همه جانبه را برای پیشرفت شهرستان تدوین تا همه دستگاهها بر طبق آن عمل کنند.

سلیمانی جلوگیری از اقدامات فردی و سلیقه ای و نگاه برنامه محور برای اقدامات ،تعیین اولویت ها بر اساس اعتبارات و همچنین برنامه های فرابخشی را از جمله اهداف این کمیته بیان نمود.

وی با اشاره به فرم های تهیه شده برای توسعه و پیشرفت شهرستان افزود : دستگاههای شهرستان بایستی مجموعه نقاط قوت و ضعف دستگاه خود را مشخص نموده و برنامه های خود را اصلاح کنند.

فرماندار مبارکه از روسای ادارات خواست با همکاری و تعامل تنگاتنگ برنامه ریزی شهرستان را به صورت علمی انجام و نسبت به اصلاح برنامه های پیشرفت و توسعه شهرستان اقدام کنند.

سلیمانی افزود: با توجه به کمبود اعتبارات دستگاهها بایستی دقیقا اولویت های خود را برای توسعه و پیشرفت همه جانبه شهرستان مشخص نمایند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: مبنای توزیع اعتبارات در سالهای آتی بر اساس برنامه های مصوب دستگاهها در کمیته برنامه ریزی خواهد بود.

در ادامه دکتر قاسمی مدیر کل آمار ، اطلاعات و GIS استانداری گزارشی آماری از وضعیت شهرستان مبارکه در استان اصفهان در ابعاد جمعیتی،ساختاری،اقتصادی ، اشتغال و … بیان نمود.

telegram

Go to TOP