چاپ این نوشته

برگزاری جلسه هفته دفاع مقدس

جلسه ای درپیرامون برنامه های هفته دفاع مقدس درفرمانداری شهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مبارکه نا جلسه ای پیرامون برنامه های هفته دفاع مقدس درفرمانداری شهرستان برگزار گردید.

که این جلسه درتاریخ۹۲/۶/۲۴ باحضورمسئولین شهر برگزار گردید برنامه های پیشنهادی اعضا ارائه شد.

telegram

Go to TOP