۴:۳۹ ب.ظ - دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۳

گزارش تصویری از تعزیه امام حسین(ع) درشهر کرکوند.

گزارش تصویری از مراسم تعزیه خوانی با حضور جمعی از بزرگان واساتید تعزیه خوانی استان اصفهان و کشور در حسینیه شهر کرکوند برگزار گردید. گزارش تصویری اختصاصی به گزارش مبارکه نا– تعزیه امام حسین(ع) ..

Go to TOP